Language
Việt Nam
Available in
6 languages!

Tiến trình cho đến khi kiểm tra nội dung hợp đồng / kết nối

Cảm ơn quý khách đã đăng ký SoftBank Hikari.
Trang này xin giới thiệu với quý khách thủ tục và các loại hỗ trợ từ lúc đăng ký cho đến khi kết nối.

Về việc kiểm tra nội dung hợp đồng

Chúng tôi sẽ gửi văn bản có ghi nội dung hợp đồng đến địa chỉ của quý khách nên khi nhận được, quý khách vui lòng kiểm tra tên người ký hợp đồng, tên gọi của dịch vụ và các nội dung khác trong hợp đồng xem có gì nhầm lẫn không.

Hình ảnh bì thư
*Hình ảnh bì thư

Các hạng mục đề nghị quý khách đặc biệt kiểm tra

契約者名 Tên của quý khách ký hợp đồng.
Vui lòng liên lạc với trung tâm hỗ trợ nếu có nhầm lẫn.
サービス名称 Có ghi tên gọi của dịch vụ mà quý khách đã đăng ký.
電子交付通知先携帯電話番号 Là số điện thoại liên lạc mà quý khách đã đăng ký.
Chúng tôi xin phép liên lạc đến số điện thoại này cho những hướng dẫn từ nay về sau của công ty chúng tôi.
料金のご案内 Có ghi dịch vụ mà quý khách đã đăng ký, số tiền hằng tháng của dịch vụ tùy chọn, chi phí ban đầu, số tiền giảm giá theo chương trình khuyến mãi v.v.

Vui lòng liên lạc đến trung tâm hỗ trợ của công ty chúng tôi nếu quý khách không nhớ mình đã đăng ký hay có điều không rõ trong nội dung hợp đồng.

Hạng mục lưu ý về việc kết nối đường dây

Cần lắp đặt để kết nối SoftBank Hikari.
Tùy vào môi trường của địa điểm lắp đặt mà có trường hợp chỉ cần lắp đặt tại công ty (không cần đến nhà khách hàng) và có trường hợp cần lắp đặt tại nhà (cần đến nhà khách hàng).
Vui lòng kiểm tra có cần đến nhà khách hàng hay không, ngày giờ lắp đặt qua "Hướng dẫn bắt đầu sử dụng".

Trường hợp lắp đặt cần đến nhà khách hàng
立ち会い工事が必要な場合の書類
1
[Nhận thiết bị kết nối Internet]
[Nhận thiết bị kết nối Internet]Chúng tôi sẽ giao các thiết bị cần thiết để kết nối Internet theo đúng tiến độ thi công.
Vui lòng hãy chắc chắn về việc nhận được thiết bị.
Tùy theo nội dung của hợp đồng, có trường hợp sẽ không giao thiết bị.
2
[Chứng kiến việc thi công lắp đặt]
[Chứng kiến việc thi công lắp đặt]Bạn cần phải có mặt khi chúng tôi thi công lắp đặt.
Trường hợp bạn không thể chứng kiến việc thi công vì lý do vắng mặt,.v.v.. thì sẽ không thể tiến hành thi công và sẽ không mở đường truyền cáp quang HIKARI.
Ngày và giờ tiến hành thi công lắp đặt tại nhà của khách hàng.
Người phụ trách sẽ đến trong thời gian đã nêu.
  • Không phải là thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc thi công.
  • Nếu Quý khách muốn thay đổi ngày thi công, vui lòng hoàn tất thủ tục tại My SoftBank trước 19:00giờ, 4 ngày trước ngày thi công dự kiến.
Vui lòng kiểm tra tiến trình của ngày lắp đặt kết nối và các hạng mục lưu ý ở đây.
Chỉ có tiếng Nhật
Trường hợp lắp đặt không cần đến nhà khách hàng
Trường hợp lắp đặt không cần đến nhà khách hàng
1
[Nhận thiết bị kết nối Internet]
[Nhận thiết bị kết nối Internet]Chúng tôi sẽ giao các thiết bị cần thiết để kết nối Internet theo đúng tiến độ thi công.
Vui lòng hãy chắc chắn về việc nhận được thiết bị.
Tùy theo nội dung của hợp đồng, có trường hợp sẽ không giao thiết bị.
Trường hợp không cần đến nhà khách hàng lắp đặt thì cần quý khách tự mình kết nối thiết bị.
Vui lòng kiểm tra hướng dẫn kết nối gửi chung với thiết bị hay ở đây để biết cách kết nối.
Chỉ có tiếng Nhật

Về việc đăng ký cách thanh toán

Trường hợp quý khách không đăng ký cách thanh toán khi ký hợp đồng SoftBank Hikari

Vui lòng đăng ký phương thức thanh toán tại My SoftBank. Bấm vào đây để biết thủ tục:

  • Trường hợp đăng ký thanh toán bằng thẻ tín dụng : Bạn có thể đăng ký tại website.
  • Trường hợp đăng ký thanh toán qua các tổ chức tài chính khác, chẳng hạn như ngân hàng : Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một bản đăng ký, vui lòng đ ăng ký tại website.

Trường hợp quý khách đăng ký tài khoản ngân hàng / Yucho khi ký hợp đồng SoftBank Hikari

Do sẽ rút tiền vào ngày 27 hằng tháng nên quý khách vui lòng kiểm tra số dư. (Nếu là ngày nghỉ của cơ quan tài chính thì vào ngày làm việc sau đó)

Trường hợp không hoàn tất đăng ký cách thanh toán ở thời điểm yêu cầu thanh toán lần đầu

Chúng tôi sẽ gửi phiếu chuyển khoản tiền mà quý khách có thể thanh toán ở cửa hàng tiện lợi.
Quý khách nhất định hãy thanh toán hạn chót là kỳ hạn thanh toán có ghi trên phiếu chuyển khoản tiền.
Xin vui lòng lưu ý: Trường hợp phát hành tại cửa hàng tiện lợi sẽ tính riêng lệ phí(330 đã bao gồm thuế).

Cần thời gian khoảng 2 tuần đề đăng ký cách thanh toán.

Hình ảnh bì thư
*Hình ảnh bì thư
[Kỳ hạn thanh toán]
Quý khách nhất định hãy thanh toán hạn chót là kỳ hạn.

Về quầy tư vấn liên hệ

Trung tâm phiên dịch
0570-666-595
Chỉ ngày làm việc trong tuần / Cuộc gọi tốn phí / 10 ~ 18 giờ
  • Đáp ứng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha
  • Đáp ứng bằng cuộc gọi 3 bên với nhân viên người Nhật và nhân viên phiên dịch

ホームへ戻るアイコン